HAND TRAUMA 24/24 fr en

EEN TEAM VAN SPECIALISTEN TOT UW DIENST

Het team van het Centrum voor Handchirurgie (orthopedisten, algemene chirurgen en plastische chirurgen) staat paraat om alle aandoeningen van de bovenste ledematen te behandelen via een multidisciplinaire aanpak en in nauwe samenwerking met radiologen, reumatologen, neurologen, revalidatiespecialisten en paramedici (gespecialiseerde kinesisten en ergotherapeuten).

Dit team beschikt over een therapeutisch arsenaal dat een snel herstel van de patiënt beoogt en met name bestaat uit conserverende behandelingen, conventionele operaties, endoscopische of microchirurgische ingrepen en zelfs reconstructieve behandelingen voor handen, armen en aandoeningen van de perifere zenuwen.

Het team staat 24 uur op 24 voor u klaar en biedt elke volwassene en elk kind een persoonlijke verzorging.

Consultatie

maandag tot vrijdag van

08.00 – 18.30
+32 2 486 47 76
Centre Medical du Parc

Nerviërslaan 9
1040 Brussel

NEWS – NIEUWE OPERATIEKWARTIEREN VANAF JANUARI 2020

Het medisch centrum van Etterbeek-Elsene heeft onlangs zijn gloednieuwe gebouw ‘New Tech’ ingehuldigd, waarin het dagziekenhuis ‘One Day’ is ondergebracht.
Vanaf januari 2020 al ons chirurgenteam u daar graag ontvangen.
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat ons team van specialisten onder de beste omstandigheden kan werken. De bedoeling is natuurlijk om onze eerste doelstelling te bereiken, namelijk optimale zorgkwaliteit leveren. Wij willen dat onze patiënten behandelingen van hoge kwaliteit krijgen, op een zo veilig mogelijke manier, en in een gemoedelijke omgeving.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw chirurgien chirurg of via www.centremedicalduparc.eu

Historiek

Het Centrum voor Handheelkunde, vroeger bekend als de Dienst voor Handheelkunde van het Medisch Centrum Park Leopold, werd opgericht op 19 mei 1979 en kende zeer snel een groot succes. Op 1 januari 1980 kreeg het de naam “SOS Hand Centrum”. Het centrum geniet een uitstekende nationale en internationale reputatie. De sterkte van het centrum ligt in het feit dat het team bestaat uit orthopedisten, plastisch chirurgen en “verwante” specialisten die, door samen te werken, het mogelijk maken om een complete behandeling van hoog niveau te bieden van alle aandoeningen van de bovenste ledematen. De chirurgen van het centrum doen, naast hun klinische activiteiten, ook wetenschappelijke opleidingen en voeren research uit. Zij scholen zich voortdurend bij om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden.

Het Centrum voor Handheelkunde, dat eerst in het Medisch Centrum Park Leopold gehuisvest was, verhuisde onlangs naar gloednieuwe gebouwen in de buurt van het Jubelpark, in antwoord op de vraag van patiënten naar een geïntegreerde en snelle behandeling van pathologieën van de hand en bovenste ledematen (het ter plaatse in een recordtijd realiseren van alle basis radiologische onderzoeken, elektromyografie, kleine ingrepen, aangepaste spalken). Een fysiotherapieteam werkt samen met het chirurgisch team om een optimale behandeling van alle chirurgische en niet-operatieve pathologieën te garanderen.

Het centrum is momenteel door de FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) geaccrediteerd als centrum voor reïmplantatie en traumatologie van de hand. Het maakt elke behandeling van complexe trauma’s aan de bovenste ledematen mogelijk.

Dit centrum, één van de 3 Belgische centra die momenteel erkend zijn door de FESSH en het enige in het Brusselse gewest, zorgt ervoor dat patiënten tot ver buiten de grenzen van het ziekenhuis gerekruteerd worden.

 

Dermatologist testing skin

INGREEP

De ingreep zal worden uitgevoerd in het Delta Ziekenhuis.

 

Chirurgische ingrepen waarvoor ziekenhuisopname nodig is, worden gedaan om
Iris Ziekenhuizen Zuid Entebeek – Elsene
Jean Paquotstraat 63
1050 Brussel
02.641.41.11

RAADPLEGING PREOPERATIEVE ANESTHESIE
Deze raadpleging vindt niet systematisch plaats, aangezien de ingreep onder lokale of locoregionale anesthesie gebeurt.

VÓÓR DE INGREEP
Lees de gezondheidsvragenlijst en vul deze in. Op de dag van de ingreep zal deze aan de anesthesist overhandigd worden.

De avond voor de ingreep en de dag van de ingreep
Voorbereiding van hand en arm
Was uw hand, pols en arm.
Verwijder alle nagellak
Knip uw nagels en borstel ze schoon.
Doe uw horloge, armbanden, ringen en trouwring uit.
Als het niet lukt om uw ring uit te doen, kan uw juwelier u helpen. Indien nodig kan de nooddienst de ring doorknippen.

U MOET NUCHTER ZIJN voor de ingreep, zelfs als deze onder lokale anesthesie gebeurt.
In de 6 uur voor de ingreep mag u niets eten en niet roken.
Tot 3 uur voor de ingreep mag u EEN BEETJE water drinken.
Trek een kledingsstuk met brede mouwen aan.

 

NUTTIGE DOCUMENTEN:
– identiteitskaart
– Europese zorgpas (European Health Insurance Card, EHIC)
– kaart of document van hospitalisatieverzekering
– volledig ingevulde gezondheidsvragenlijst en een lijst van gebruikte medicatie
– cd-roms, röntgenfoto’s en resultaten van scans en laboratoriumonderzoeken die nuttig zijn voor uw ingreep en waarover u zelf beschikt

TERUG NAAR HUIS

Gewoonlijk krijgt u een half tot twee uur na de anesthesie toestemming van de anesthesist of chirurg om naar huis te gaan, behalve bij algehele anesthesie.

Een familielid of vriend moet u naar huis brengen.
Na een ingreep is het verboden om zelf te rijden of om het openbaar vervoer te nemen.
Zodra u terug thuis bent, mag u de eerste nacht na de operatie niet alleen blijven.

Wanneer u het ziekenhuis verlaat, moet u nakijken of u de volgende documenten bij u hebt:
– voorschrift
– getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
– verzekeringsdocumenten
– een afspraak voor de controleraadpleging na de operatie

NA DE OPERATIE

ALCOHOL:
Op de dag van de ingreep mag u geen alcoholhoudende drank drinken.

POSITIE VAN DE GEOPEREERDE ARM:
De eerste dagen moet u uw arm hoger dan uw hart houden. Gebruik hiervoor een draagdoek (mitella). Gebruik geen armdraagriem die de arm tegen het lichaam houdt, omdat de arm zich dan onder het hart bevindt.
Leg uw arm de eerste nachten omhoog op een kussen.
Als de vingers of gewrichten vrij zijn, vergeet ze dan niet te bewegen (BEHALVE als ze genaaid zijn er als uw chirurg dit afgeraden heeft).

MEDICATIE:
Uw chirurg of anesthesist zal u pijnstillers voorschrijven. Volg hun instructies op en verlaag de dosis of stop met de inname ervan zodra dit mogelijk is. Eventueel krijgt u ook ontstekingsremmers voorgeschreven, tenzij u maagproblemen hebt.
In sommige gevallen, zoals bij wonden als gevolg van een trauma, worden antibiotica voorgeschreven.

VERBAND:
Het verband moet schoon en droog blijven. U mag het niet verwisselen.
Wanneer u een douche wilt nemen, gebruikt u een plastic zak die u vastmaakt met kleefband of plasticfolie, zodat het verband niet nat kan worden.

BRACE OF GIPS:
U mag niet op een gips of brace steunen.
Met een gips of brace mag u geen voertuig besturen.

NEEM CONTACT OP MET UW CHIRURG OF MET DE DIENST
(op het nummer voor de raadplegingen +32 2 486 47 76) :
– Als het verband nat of vuil geworden is (gevaar voor infectie van de operatiewonde).
– Als u abnormale pijn hebt die niet weggaat met klassieke pijnstillers.
– In geval van een ernstige zwelling die gepaard gaat met toenemende pijn, een te knellend verband.
– In geval van een bloeding.
– In geval van tekenen van een secundaire infectie: pijn, warmte, roodheid, temperatuursverhoging.

DE EERSTE RAADPLEGING NA DE OPERATIE vindt gewoonlijk plaats tussen de eerste en de zevende dag.

De patiënt kan eender wanneer contact opnemen met de dienst handchirurgie  op het nummer voor de raadplegingen op
+32 2 486 47 76.

RAADPLEGINGEN (vrij honorarium, niet-geconventioneerd) :
Op afspraak, van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur in Centre Médical du Parc
+32 2 486 47 76

Voor te leggen documenten:
– identiteitskaart
– SIS-kaart of Europese zorgpas (European Health Insurance Card, EHIC)
– kleefbriefjes van het ziekenfonds
– resultaten van reeds uitgevoerde onderzoeken (röntgenfoto, scan, EMG, laboratoriumonderzoek …)
– contactgegevens van uw behandelende arts

Betalingswijze:
Liefst Bancontact, anders cash.