HAND TRAUMA 24/24 fr en

Springvinger

 

Een springvinger treedt op wanneer een buigpees/de buigpezen niet vrij door zijn/hun schede(n) kan/kunnen glijden.

Er kan een knobbeltje of zwelling ontstaan, alsook pijn die te wijten is aan een grotere weerstand op de pezen wanneer deze door hun scheden glijden.


Springvinger: symptomen en diagnose

De patiënt ervaart enkel pijn of pijn die samengaat met het gevoel dat zijn vinger hapert bij het plooien of strekken. Dit verschijnsel treedt gewoonlijk op wanneer men wakker wordt.

Deze aandoening treft meestal de duim en ringvinger, maar ook andere vingers kunnen aangetast zijn.

Dit verschijnsel komt ook vaak voor bij diabetespatiënten.

In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak te vinden, maar repeterend handwerk en occasioneel zwaar werk kunnen deze aandoening uitlokken.

Een springvinger kan zich eveneens voordoen na een operatie van het karpaletunnelsyndroom, zonder hiervan een complicatie te zijn.


Springvinger: behandelingen en evolutie

Medische behandeling

Allereerst krijgt de patiënt een inspuiting met cortisone (als er geen medische contra-indicatie bestaat), die in meer dan 50% van de gevallen efficiënt is.

Na deze inspuiting kan de vinger gedurende 24 tot 48 uur pijnlijker zijn. Na ongeveer vier weken zullen de resultaten pas merkbaar zijn.

Chirurgische behandeling

Als er sprake is van herval of als er geen verbetering optreedt, vindt een chirurgische ingreep plaats om de buigpezen ter hoogte van de A1 pulley (d.w.z. het eerste bandje van de peesschede) vrij te maken. De operatie vindt plaats onder lokale anesthesie tijdens een dagopname.

Wanneer de vinger vóór de operatie niet meer volledig gestrekt kon worden, zal men een brace moeten dragen.


Springvinger: complicaties

De kans op complicaties is zeer klein.

Zoals bij elke chirurgische ingreep kan een infectie optreden.

In de eerste weken na de operatie kan het litteken groot en zelfs gevoelig zijn.

Wanneer de patiënt zware handenarbeid verricht, worden drie tot vier weken arbeidsongeschiktheid aangeraden. Wanneer de patiënt administratief werk verricht, zal de periode van arbeidsongeschiktheid korter zijn (doorgaans twee weken).